Награди на проф. д-р Надка Николова

  1. [2016 г.] ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ на Прешовския университет за принос в развитието на българистиката в Прешовския университет, Прешов, Словакия
  2. [2016 г.] ПОЧЕТНА ЗНАЧКА на Посолството на Р България за заслуги в развиването на двустранните отношения между Р България и Р Словакия в областта на културата и образованието
  3. [2016 г.] НАГРАДАТА НА ШУМЕН в системата на образованието и науката за 2016 г. „Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки”

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"