Покана

Уважаеми колеги!

Катедрата по български език при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ви кани да участвате в Международната юбилейна конференция, посветена на 40-годишнината от основаването на Катедрата по български език

„БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”

Шумен, 27-29 септември 2018.

Темите на Вашите изложения може да са посветени на проблеми на съвременния български език или диахронната лингвистика, на общото, сравнителното, съпоставителното и балканското езикознание, на стандартологията, диалектологията, ономастиката, социолингвистиката, психолингвистиката, металингвистиката и др. интердисциплинарни полета.

Работни езици са български, руски, английски.

Проф. д-р Надка Николова

Председател на Организационния комитет

Шумен, 5 февруари 2018 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"