Такса

Таксата правоучастие е 40 лв. Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

Информация за заплащане по банков път

 

Бенефициент: Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

МОЛ: проф. д.и.н. Георги Колев

БУЛСТАТ 000934863

И. код ДДС BG 000934863

Адрес: ул. „Университетска“ 115, гр. Шумен, България

IBAN: BG57RZBB91553120050509

Банка: Райфайзенбанк, клон Шумен, BIC: RZBBBGSF

Основание на плащането: „КОНФЕРЕНЦИЯ КБЕ 2018 г.“ – такса правоучастие

 

Не пропускайте да отбележите имената си, както и организацията, от чието име участвате!

 

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, е необходимо при плащане да посочите точните данни за издаване на този документ.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"