Дати и срокове

Крайният срок за изпращане на заявките е 31 юли 2018 г.

До 10 август 2018 г. ще получите уведомително писмо, че докладът Ви е приет.

Конференцията ще се проведе на 27-29 септември 2018 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"