Снимки


БАН удостои чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев с Почетния знак „Марин Дринов“ на лента за значителни заслуги към БАН и принос към българското езикознание [2016]45 години катедра „Българска филология“ [17.05.2016]
Работна среща на членовете на Лабораторията по приложна лингвистика на ШУ с колеги от Лабораторията по експериментална фонетика и патология на говора от Белград (Р Сърбия) [28.05.2013]


Среща на проф. Димитър Попов с проф. Умберто Еко в Болонския университет [17.04.2009]


Официалното честване на 30-годишнината на Катедрата по български език, състояло се на 11.09.2007 г.


Първите ръководители на Катедрата по български език проф. Петър Пашов и чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, почетни доктори на Шуменския университет и почетни граждани на Шумен


Катедрата по българска филология в началото на 1972 г. От ляво на дясно: доц. П. Пашов, ас. М. Тихова, доц. Д. Петканова, доц. Н. Драгова, гл. ас. К. Вачкова, доц. Б. Симеонов

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"