Награди


Грамота от Центъра по българистика към МДПУ  „Богдан Хмелницки“ – Украйна за Катедрата по български език, присъдена на 26 юни 2018 г. за принос в българистиката и успешно сътрудничество 


Наградата на Шумен, присъдена на 24 май 2007 г. на Катедрата по български език от Общинския съвет – Шумен, по случай 45 години Катедра по българска филология и за принос във висшето образование и науката


45 години катедра „Българска филология“ [21 май 2016 г.]

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"