IN MEMORIAM

ТЪЖНА ВЕСТ

На 5 април 2018 г. след продължително боледуване почина нашата уважавана колежка

МАРИЯ МИТЕВА ТИХОВА

1935 – 2018

Доц. д-р Мария Тихова е сред основателите и изтъкнатите представители на Катедрата по български език в Шуменския университет. С нея тя свързва целия си творчески път от 1971 г. – след приключване на докторантурата си във Великотърновския университет. Изгражда се като обичан от студентите преподавател, като уважаван колега, като авторитетен и известен у нас и в чужбина учен в областта на старобългарския език. Публикациите й по медиавистика оставиха сериозна следа в българската езикословна наука.

Споменът за делото й ще живее завинаги в благодарната памет на нейните студенти и колеги.

Прекланяме се пред светлата й памет с искрена обич, тъга и признателност!

От Катедрата по български език

 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"