Награди на проф. д-р Кина Вачкова

  1. [1981 г.] Орден „Кирил и Методий” ІІІ степен – за принос в основаването и изграждането на Шуменския университет – по случай 10-годишнината на ВПИ-Шумен
  2. [1981 г.] Медал по случай 1300-годишнината на Българската държава – за принос в областта на висшето образование
  3. [2007 г.] Златна значка на Шуменския университет за изключителните й заслуги  в успешното развитие на Катедрата по български език на Шуменския университет – по случай 30-годишнината на Катедрата по български език
  4. [2008 г.] Наградата на Шумен за принос в развитието на науката и висшето образование в града
  5. [2011 г.] Почетен професор на Шуменския университет – за изключителен принос за развитието на Шуменския университет – по случай неговата 40-годишнина
  6. [2016 г.] Сребърен медал на Философския факултет на Карловия университет – Прага, Чешка република, за принос в изследването и развитието на чешко-българските културни и научни връзки – по случай 100-годишнината на Българисткия лекторат в Прага

 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"