Награди на проф. д.ф.н. Ивелина Савова

  1. [1976 г.] Диплом от ІХ национален преглед на техническото и научно творчество на младежта (Велико Търново) – І награда за доклад в секция „Езикознание“
  2. [1979 г.] Диплом от национален младежки научно-технически симпозиум, Х преглед (София) – І награда за доклад в секция „Езикознание“
  3. [1986 г.] Значка „Отличник“ на Министерството на народната просвета
  4. [1988 г.] Награда „Доц. Аксела Лазарова“ за цялостна преподавателска и научна дейност и за постижения в синтактичната област – ВПИ „Константин Преславски“, Шумен
  5. [1996 г.] Почетен плакет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за принос в развитието на университета
  6. [2016 г.] Почетен плакет на Прешовския университет за принос в развитието на българистиката в Прешовския университет, Прешов, Словакия

 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"