Награди на проф. д-р Димитър Попов

  1. [1988 г.] Диплом за най-добър научен доклад в секция Филология на 10-та научна конференция на българските аспиранти в Москва с международно участие
  2. [2005 г.] Грамота за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки от Конкурса на Съюза на учените в България за 2005 г.
  3. [2005 г.] Трета поощрителна награда за Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, за разработен проект „Система за прозодичен анализ на речеви сигнали“ с ръководител на екип  доц. д-р Димитър Димитров Попов, представен на Четвъртата конкурс-изложба за разработки на български преподаватели и студенти в областта на информационните и комуникационни технологии Научно-образователно Експо „Българските университети и технологични инкубатори – център на иновационни ИКТ разработки“, организиран от Агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационни технологии“ към МТС , UNDP и IDG България в рамките на Есенния технически панаир в Пловдив (26.09. – 01.10.2005 г.), палата 8, етаж 1, PCWorld, Софтуерна изложба
  4. [2017 г.] Special Award from Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Djordje Kostic“ (IEPSP) and Life Activities Advancement Center (LAAC) – Presented to Prof. Dr. Dimitar Popov (Konstantin Preslavsky university of Shumen, Bulgaria) in honor and recognition of the most exceptional creativity and innovative idea displayed by the invention entitled ’Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics’ exhibited at 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade 27-29 October, 2017. Patron: Ministry of Education, Science and Technological Development – Republic of Serbia [Специална награда от Института за експериментална фонетика и патология на говора (IEPSP)  и Центъра за развитие на жизнените дейности (LAAC)   – Присъжда се на проф. д-р Димитър Попов (от Шуменския университет Епископ Константин Преславски, България) като  израз на висока чест и признание за проявена изключителна креативност и прилагане на иновативна идея, представени в разработката ,,Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика” на 6-та Международна конференция, посветена на фундаменталните и приложните аспекти на речта и езика, Белград 27-29 октомври, 2017 г., проведена  под патронажа на Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия]
  5. [2018 г.] Грамота от Фонд „Акад. Владимир Георгиев“ на БАН за отлично постижение в областта на езикознанието за 2017 г. за труда „Лингвистична персонология“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016 г.
  6. [2018 г.] Награда на Ректора за 2017 г. за утвърждаване на авторитета на Шуменския университет, връчена на Патронния празник на ШУ „Епископ Константин Преславски“
  7. [2019 г.] Наградата на Шумен за наука в системата на образованието и науката за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки

 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"