Регистрация

Крайният срок за изпращане на заявките е 30.06.2018 г.

Срокът за регистрация се удължава до 31.07.2018 г.

Адрес за регистрация: kbe_conference2018@shu.bg

Изтеглете регистрационната бланка:

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"