Награди на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев

  1. [2016 г.] По предложение на Научния съвет на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ Българската академия на науките удостои чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев с Почетния знак „Марин Дринов“ на лента за значителни заслуги към БАН и принос към българското езикознание.

 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"