Награди на гл. ас. д-р Николай Николов

  1. [1989 г.] Награда на името на доц. к. ф. н. Аксела Тодорова Лазарова, ВПИ „Константин Преславски“, Шумен, България
  2. [2016 г.] Почетен плакет на Прешовския университет за принос в развитието на българистиката в Прешовския университет, Прешов, Словакия

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"